9/05/2005

Hashing Kullanimi

En son makalede database üzerinde veri saklarken hash yardımıyla .Net aplikasyonlarımızda hassas bilgilerimizi nasıl encrypt edebileceğimizi anlatmıştım. Bu makalede ise ufak bir örnekle hem VB.Net hem C# dilleri ile .Net Framework'u kullanarak nasıl hashing olayını uygulayabileceğimize bakacağız.

SHA1 önceki makalede de belirttiğimiz gibi .Net framework ile birlikte gelen bir hashing algoritması. Kullanımını ise aşsağıdaki şekilde örneklendirdim;


VB.NET
Imports System.Security.Cryptography
Public Function HashDegeriniHesapla(ByVal hashEdilecekText As String) As String
Dim SHA1 As SHA1CryptoServiceProvide = New SHA1CryptoServiceProvider
Dim byteDegeri As Byte() = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(hashEdilecekText)
Dim hashDegeri as Byte() = SHA1.ComputeHash(byteValue)
SHA1.Clear()
Return Convert.ToBase64String(hashDegeri)
End Function

C#
using System.Security.Cryptography;
public static String HashDegeriniHesapla(string hashEdilecekText)
{
SHA1CryptoServiceProvider SHA1 = new SHA1CryptoServiceProvider();
byte[] byteDegeri = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(hashEdilecekText);
byte[] hashDegeri = SHA1.ComputeHash(byteDegeri);
SHA1.Clear();
return Convert.ToBase64String(hashDegeri);
}

http://teknoturk.blogspot.com/2005/09/database-uzerinde-guvenli-olarak.html
"Hashing Nedir?" gibi sorularınıza yanıt için konu ile ilgili tanıtım makalesine yukarıdaki link'ten ulaşabilirsiniz.