8/02/2005

SQL Server - Veritabani Ipuclari -2

Büyük veritabanlarıyla çalışan arkadaşlar için yararlı olabileceğini düşündüğüm, aynı zamanda giriş seviyesinde bir programcının da uygulayabileceği çok yararlı bulduğum bir SQL Server ipucunu paylaşmak istedim.

"SELECT * FROM OrnekTablo" şeklindeki kullanımı hepimizi biliyoruz. Örneğin içerisinde çok fazla kayıt bulunan bir tablodan seçim yapacaksınız ve sadece belirli sayıda kayıdın görüntülenmesini istiyorsanız;

--------------
SET ROWCOUNT 10
SELECT * FROM dbo.OrnekTablo
WHERE KategoriID = 5
ORDER BY Fiyat

--------------
Yukarıdaki örnek size sadece şeçilen tablodan belirlenen özelliklere göre 10 adet kayıt gösterilecektir.
--------------

SELECT TOP 10
SiparisID, MusteriID, CalisanID, SiparisTarihi
FROM dbo.Siparisler
WHERE CalisanID = 5
ORDER BY SiparisTarihi

--------------
Bu örnek ise Select statementinizin içerisinde kaç adet sonuç çağırmak istediğinizi başka bir şekilde belirtebilmenizi sağlıyor.(RowCount'tan tek farkı sadece SQL Server 7.0 ve yukarısı tarafından desteklenmesi)

--------------
SELECT TOP 10 PERCENT
SiparisID, MusteriID, CalisanID, SiparisTarihi
FROM dbo.Siparisler
WHERE CalisanID = 5
ORDER BY SiparisTarihi
---------------
Bu örnekte ise query sonuçlarının sadece yüzde 10'luk bir kısmı size gösterilecektir.

SQL ile veritabanı programlama'yı öğrenen arkadaşlara umarım faydalı olur...