8/22/2005

ASP.NET 2.0 - Database Connection String'i Korumak

Ana kural, Asp.Net 2.0 aplikasyonlarınızda database bağlantı bilgilerinizi(Ör: "Server=192.168.0.16;Database=pubs;User ID=sa;Password=asdasd;Trusted_Connection=False" ) Web.config dosyasının içerisinde connectionStrings bölümünde saklamaktır. Sonrasında ise veritabanı bilgilerinizi daha fazla güvenlik altına almak için bu bölümü encrypt edebilirsiniz.

ConnectionStrings bölümünü encrypt etmek için Programs(Programlar)->Run(Calistir)-> aspnet regiis -pe "connectionStrings" -app "/MachineDPAPI" -prov "DataProtectionConfigurationProvider"

-pe attribute'ı hangi konfigürasyon satırının encrypt edileceğini bildirir
-app attribute'ı web aplikasyonunuzun sanal dizinini bildirir.
-prov attribute'ı veri korumasını sağlayan modülün adının bildirir (Tek bir server da host edilen web aplikasyonları için örnekte verdiğim sağlayıcıyı kullanmanız yeterli olacaktır.)